Menu Ra đơn hàng
BẢNG GIÁ: 24 - 06 - 2024

 

  

 

 

 

Tìm kiếm
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
34.000đ
44.000đ
49.000đ
54.000đ
34.000đ
44.000đ
49.000đ
54.000đ
142.000đ
152.000đ
157.000đ
162.000đ
132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
602.000đ
612.000đ
617.000đ
622.000đ
1.122.000đ
1.132.000đ
1.137.000đ
1.142.000đ
542.000đ
552.000đ
557.000đ
562.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
37.000đ
47.000đ
52.000đ
57.000đ
53.000đ
63.000đ
68.000đ
73.000đ
61.000đ
71.000đ
76.000đ
81.000đ
17.000đ
27.000đ
32.000đ
37.000đ
87.000đ
97.000đ
102.000đ
107.000đ
20.000đ
30.000đ
35.000đ
40.000đ
25.000đ
35.000đ
40.000đ
45.000đ
1.967.000đ
1.977.000đ
1.982.000đ
1.987.000đ
2.030.000đ
2.040.000đ
2.045.000đ
2.050.000đ
57.000đ
67.000đ
72.000đ
77.000đ
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ
278.000đ
288.000đ
293.000đ
298.000đ
2.982.000đ
2.992.000đ
2.997.000đ
3.002.000đ
247.000đ
257.000đ
262.000đ
267.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
348.000đ
358.000đ
363.000đ
368.000đ
352.000đ
362.000đ
367.000đ
372.000đ
402.000đ
412.000đ
417.000đ
422.000đ

[SP_24721] Fan Case 12cm RUIX Infinity ARGB Black

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

77.000đ
87.000đ
92.000đ
97.000đ

[SP_24722] Fan Case 12cm RUIX Infinity ARGB White

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

77.000đ
87.000đ
92.000đ
97.000đ
69.000đ
79.000đ
84.000đ
89.000đ
91.000đ
101.000đ
106.000đ
111.000đ
772.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
332.000đ
342.000đ
347.000đ
352.000đ
862.000đ
872.000đ
877.000đ
882.000đ
362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ
222.000đ
232.000đ
237.000đ
242.000đ
255.000đ
265.000đ
270.000đ
275.000đ
852.000đ
862.000đ
867.000đ
872.000đ
188.000đ
198.000đ
203.000đ
208.000đ
972.000đ
982.000đ
987.000đ
992.000đ
2.022.000đ
2.032.000đ
2.037.000đ
2.042.000đ

[SP_06966] Loa 2.0 T-WOLF S3 LED (Kết nối USB, 3.5mm)

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

128.000đ
138.000đ
143.000đ
148.000đ

[MH1844] Loa 2.0 T-WOLF S5 LED (Kết nối USB, 3.5mm)

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

128.000đ
138.000đ
143.000đ
148.000đ
123.000đ
133.000đ
138.000đ
143.000đ
148.000đ
158.000đ
163.000đ
168.000đ

[SP_12391] Máy ghi âm chuyên nghiệp SK-012 8G

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

238.000đ
248.000đ
253.000đ
258.000đ
1.090.000đ
1.100.000đ
1.105.000đ
1.110.000đ
1.558.000đ
1.568.000đ
1.573.000đ
1.578.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
97.000đ
107.000đ
112.000đ
117.000đ
167.000đ
177.000đ
182.000đ
187.000đ

[MH1813] Mouse có dây T-WOLF X1 Gaming USB

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

78.000đ
88.000đ
93.000đ
98.000đ
112.000đ
122.000đ
127.000đ
132.000đ
68.000đ
78.000đ
83.000đ
88.000đ
108.000đ
112.000đ
122.000đ
148.000đ
83.000đ
93.000đ
98.000đ
103.000đ

[MH3277] Mouse ko dây T-WOLF Q3 (1xAA)

Bảo hành: 6T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

53.000đ
63.000đ
68.000đ
73.000đ

[MH3295] Mouse ko dây T-WOLF Q4 (Có pin, 1xAA)

Bảo hành: 6T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

48.000đ
58.000đ
63.000đ
68.000đ
207.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
1.072.000đ
1.082.000đ
1.087.000đ
1.092.000đ
11.685.000đ
11.735.000đ
11.745.000đ
11.755.000đ
442.000đ
452.000đ
457.000đ
462.000đ
207.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
750.000đ
760.000đ
765.000đ
770.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
322.000đ
332.000đ
337.000đ
342.000đ
452.000đ
462.000đ
467.000đ
472.000đ
822.000đ
832.000đ
837.000đ
842.000đ
90.000đ
100.000đ
105.000đ
110.000đ
150.000đ
160.000đ
165.000đ
170.000đ
113.000đ
123.000đ
128.000đ
133.000đ
258.000đ
268.000đ
273.000đ
278.000đ
132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
1.282.000đ
1.292.000đ
1.297.000đ
1.302.000đ
832.000đ
842.000đ
847.000đ
852.000đ
93.000đ
103.000đ
108.000đ
113.000đ
594.000đ
604.000đ
609.000đ
614.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
82.000đ
92.000đ
97.000đ
102.000đ
132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
62.000đ
63.500đ
69.500đ
77.000đ
82.000đ
92.000đ
97.000đ
102.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
247.000đ
250.000đ
257.500đ
282.000đ
362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
82.000đ
92.000đ
97.000đ
102.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
142.000đ
152.000đ
157.000đ
162.000đ
162.000đ
172.000đ
177.000đ
182.000đ
182.000đ
192.000đ
197.000đ
202.000đ
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ
452.000đ
462.000đ
467.000đ
472.000đ
472.000đ
482.000đ
487.000đ
492.000đ
952.000đ
962.000đ
967.000đ
972.000đ
1.002.000đ
1.012.000đ
1.017.000đ
1.022.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
142.000đ
152.000đ
157.000đ
162.000đ
207.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
292.000đ
302.000đ
307.000đ
312.000đ
342.000đ
352.000đ
357.000đ
362.000đ
442.000đ
452.000đ
457.000đ
462.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
772.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
772.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
782.000đ
792.000đ
797.000đ
802.000đ
900.000đ
910.000đ
915.000đ
920.000đ
1.022.000đ
1.032.000đ
1.037.000đ
1.042.000đ
1.072.000đ
1.082.000đ
1.087.000đ
1.092.000đ
1.722.000đ
1.732.000đ
1.737.000đ
1.742.000đ
2.052.000đ
2.062.000đ
2.067.000đ
2.072.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ
482.000đ
492.000đ
497.000đ
502.000đ
812.000đ
822.000đ
827.000đ
832.000đ
852.000đ
862.000đ
867.000đ
872.000đ
1.192.000đ
1.202.000đ
1.207.000đ
1.212.000đ
1.322.000đ
1.332.000đ
1.337.000đ
1.342.000đ
1.342.000đ
1.352.000đ
1.357.000đ
1.362.000đ
1.372.000đ
1.382.000đ
1.387.000đ
1.392.000đ
1.472.000đ
1.482.000đ
1.487.000đ
1.492.000đ
2.632.000đ
2.642.000đ
2.647.000đ
2.652.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.490.000đ
1.500.000đ
1.525.000đ
1.540.000đ
1.550.000đ
1.560.000đ
1.565.000đ
1.570.000đ
2.052.000đ
2.062.000đ
2.067.000đ
2.072.000đ
2.202.000đ
2.212.000đ
2.217.000đ
2.222.000đ
2.360.000đ
2.370.000đ
2.375.000đ
2.380.000đ
3.050.000đ
3.060.000đ
3.065.000đ
3.070.000đ
6.570.000đ
6.580.000đ
6.585.000đ
6.590.000đ
6.970.000đ
6.980.000đ
6.985.000đ
6.990.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_11628] Khung nhôm chống cong CPU Socket 1700

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

88.000đ
98.000đ
103.000đ
108.000đ
1.282.000đ
1.292.000đ
1.297.000đ
1.302.000đ
1.680.000đ
1.690.000đ
1.695.000đ
1.700.000đ
2.492.000đ
2.502.000đ
2.507.000đ
2.512.000đ
2.650.000đ
2.660.000đ
2.665.000đ
2.670.000đ
2.982.000đ
2.992.000đ
2.997.000đ
3.002.000đ
3.020.000đ
3.030.000đ
3.035.000đ
3.040.000đ
3.590.000đ
3.600.000đ
3.605.000đ
3.610.000đ
3.842.000đ
3.852.000đ
3.857.000đ
3.862.000đ
4.592.000đ
4.602.000đ
4.607.000đ
4.612.000đ
5.492.000đ
5.502.000đ
5.507.000đ
5.515.000đ
6.330.000đ
6.340.000đ
6.345.000đ
6.350.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
352.000đ
362.000đ
367.000đ
372.000đ
462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ
462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ
543.000đ
553.000đ
558.000đ
563.000đ
560.000đ
570.000đ
575.000đ
580.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
592.000đ
602.000đ
607.000đ
612.000đ
612.000đ
622.000đ
627.000đ
632.000đ
622.000đ
632.000đ
637.000đ
642.000đ
702.000đ
712.000đ
717.000đ
722.000đ
832.000đ
842.000đ
847.000đ
852.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
482.000đ
492.000đ
497.000đ
502.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
602.000đ
612.000đ
617.000đ
622.000đ
638.000đ
648.000đ
653.000đ
658.000đ
650.000đ
660.000đ
665.000đ
670.000đ
660.000đ
670.000đ
675.000đ
680.000đ
662.000đ
672.000đ
677.000đ
682.000đ
692.000đ
702.000đ
707.000đ
712.000đ
700.000đ
710.000đ
715.000đ
720.000đ
712.000đ
722.000đ
727.000đ
732.000đ
792.000đ
802.000đ
807.000đ
812.000đ
802.000đ
812.000đ
817.000đ
822.000đ
1.262.000đ
1.272.000đ
1.277.000đ
1.282.000đ
1.333.000đ
1.343.000đ
1.348.000đ
1.353.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
712.000đ
722.000đ
727.000đ
732.000đ
712.000đ
722.000đ
727.000đ
732.000đ
772.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
812.000đ
822.000đ
827.000đ
832.000đ
912.000đ
922.000đ
927.000đ
932.000đ
957.000đ
967.000đ
972.000đ
977.000đ
957.000đ
967.000đ
972.000đ
977.000đ
1.333.000đ
1.343.000đ
1.348.000đ
1.353.000đ
1.392.000đ
1.402.000đ
1.407.000đ
1.412.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.012.000đ
1.022.000đ
1.027.000đ
1.032.000đ
1.012.000đ
1.022.000đ
1.027.000đ
1.032.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.332.000đ
1.342.000đ
1.347.000đ
1.352.000đ
1.398.000đ
1.408.000đ
1.413.000đ
1.418.000đ
1.412.000đ
1.422.000đ
1.427.000đ
1.432.000đ
1.450.000đ
1.460.000đ
1.465.000đ
1.470.000đ
1.452.000đ
1.462.000đ
1.467.000đ
1.472.000đ
1.650.000đ
1.660.000đ
1.665.000đ
1.670.000đ
1.972.000đ
1.982.000đ
1.987.000đ
1.992.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.482.000đ
1.492.000đ
1.497.000đ
1.502.000đ
1.562.000đ
1.572.000đ
1.577.000đ
1.582.000đ
1.642.000đ
1.652.000đ
1.657.000đ
1.662.000đ
1.652.000đ
1.662.000đ
1.667.000đ
1.672.000đ
1.665.000đ
1.675.000đ
1.680.000đ
1.685.000đ
1.670.000đ
1.680.000đ
1.685.000đ
1.690.000đ
2.240.000đ
2.250.000đ
2.255.000đ
2.260.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.200.000đ
1.210.000đ
1.215.000đ
1.220.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
2.750.000đ
2.760.000đ
2.765.000đ
2.770.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
81.000đ
91.000đ
96.000đ
101.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
95.000đ
105.000đ
110.000đ
115.000đ
98.000đ
108.000đ
113.000đ
118.000đ

[SP_08457] DDR3 PC 4G/1600 KINGSTON New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

127.000đ
137.000đ
142.000đ
147.000đ

[MH0082] DDR3 PC 4G/1333 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

137.000đ
147.000đ
152.000đ
157.000đ

[SP_07675] DDR3 PC 4G/1600 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

137.000đ
147.000đ
152.000đ
157.000đ

[SP_07555] DDR3 PC 4G/1600 KINGMAX New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

152.000đ
162.000đ
167.000đ
172.000đ
172.000đ
182.000đ
187.000đ
192.000đ
177.000đ
187.000đ
192.000đ
197.000đ
182.000đ
192.000đ
197.000đ
202.000đ
232.000đ
242.000đ
247.000đ
252.000đ

[SP_08463] DDR3 PC 8G/1600 KINGSTON New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

237.000đ
247.000đ
252.000đ
257.000đ

[SP_09870] DDR3 PC 8G/1600 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

242.000đ
252.000đ
257.000đ
262.000đ
247.000đ
257.000đ
262.000đ
267.000đ

[MH4829] DDR3 PC 8G/1600 KINGMAX New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

262.000đ
272.000đ
277.000đ
282.000đ

[SP_24436] DDR3 PC 8G/1600 ARKTEK New Chính hãng (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

262.000đ
272.000đ
277.000đ
282.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
282.000đ
292.000đ
297.000đ
302.000đ

[SP_06794] DDR3 PC 8G/1600 CORSAIR Tản Nhiệt Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

282.000đ
292.000đ
297.000đ
302.000đ
478.000đ
488.000đ
493.000đ
498.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
112.000đ
122.000đ
127.000đ
132.000đ
232.000đ
242.000đ
247.000đ
252.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
157.000đ
167.000đ
172.000đ
177.000đ
162.000đ
172.000đ
177.000đ
182.000đ

[MH3649] DDR4 PC 4G/2400 KINGMAX New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

192.000đ
202.000đ
207.000đ
212.000đ

[MH5526] DDR4 PC 4G/2666 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

202.000đ
212.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
237.000đ
242.000đ
247.000đ
292.000đ
302.000đ
307.000đ
312.000đ
322.000đ
332.000đ
337.000đ
342.000đ
328.000đ
338.000đ
343.000đ
348.000đ
328.000đ
338.000đ
343.000đ
348.000đ

[SP_06645] DDR4 PC 8G/2400 KINGSTON New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

342.000đ
352.000đ
357.000đ
362.000đ

[MH5891] DDR4 PC 8G/2400 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

347.000đ
357.000đ
362.000đ
367.000đ

[SP_10656] DDR4 PC 8G/2666 KINGMAX Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

347.000đ
357.000đ
362.000đ
367.000đ
347.000đ
357.000đ
362.000đ
367.000đ
348.000đ
358.000đ
363.000đ
368.000đ
352.000đ
362.000đ
367.000đ
372.000đ
357.000đ
367.000đ
372.000đ
377.000đ

[SP_08162] DDR4 PC 8G/2400 KINGMAX New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

357.000đ
367.000đ
372.000đ
377.000đ

[MH1949] DDR4 PC 8G/2400 GSKILL Tản nhiệt Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ
362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ
362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ

[MH5679] DDR4 PC 8G/2400 CORSAIR Tản nhiệt Renew (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

372.000đ
382.000đ
387.000đ
392.000đ

[SP_23694] DDR4 PC 8G/2666 KINGSPEC New Chính hãng (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

372.000đ
382.000đ
388.000đ
392.000đ
382.000đ
392.000đ
397.000đ
402.000đ
402.000đ
412.000đ
417.000đ
422.000đ
402.000đ
412.000đ
417.000đ
422.000đ
410.000đ
420.000đ
425.000đ
430.000đ
410.000đ
420.000đ
425.000đ
430.000đ
447.000đ
457.000đ
462.000đ
467.000đ
464.000đ
474.000đ
479.000đ
484.000đ
480.000đ
490.000đ
495.000đ
500.000đ
498.000đ
508.000đ
513.000đ
518.000đ
500.000đ
510.000đ
515.000đ
520.000đ
519.000đ
529.000đ
534.000đ
539.000đ
560.000đ
570.000đ
575.000đ
580.000đ
622.000đ
632.000đ
637.000đ
642.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ

[SP_11637] DDR4 PC 16G/2400 KINGSTON New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

642.000đ
652.000đ
657.000đ
662.000đ
702.000đ
712.000đ
717.000đ
722.000đ
702.000đ
712.000đ
717.000đ
722.000đ

[SP_25583] DDR4 PC 16G/2666 KINGMAX ZEUS New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

702.000đ
712.000đ
717.000đ
722.000đ

[SP_25582] DDR4 PC 16G/3200 KINGMAX ZEUS New Công ty (Box)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

722.000đ
732.000đ
737.000đ
742.000đ
732.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
788.000đ
798.000đ
803.000đ
808.000đ
826.000đ
836.000đ
841.000đ
846.000đ
880.000đ
890.000đ
895.000đ
900.000đ
892.000đ
902.000đ
907.000đ
912.000đ
940.000đ
950.000đ
955.000đ
960.000đ
962.000đ
972.000đ
977.000đ
982.000đ
1.992.000đ
2.002.000đ
2.007.000đ
2.012.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.807.000đ
1.817.000đ
1.822.000đ
1.827.000đ
2.982.000đ
2.992.000đ
2.997.000đ
3.002.000đ
3.000.000đ
3.010.000đ
3.015.000đ
3.020.000đ
3.550.000đ
3.560.000đ
3.565.000đ
3.570.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
15.000đ
25.000đ
30.000đ
35.000đ
17.000đ
27.000đ
32.000đ
37.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[MH5484] Nguồn ARROW 650W Renew (Dây ngắn)

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
187.000đ
197.000đ
202.000đ
207.000đ
192.000đ
202.000đ
207.000đ
212.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
198.000đ
208.000đ
213.000đ
218.000đ
202.000đ
212.000đ
217.000đ
222.000đ
212.000đ
222.000đ
227.000đ
232.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
277.000đ
287.000đ
292.000đ
297.000đ
287.000đ
297.000đ
302.000đ
307.000đ
308.000đ
318.000đ
323.000đ
328.000đ
322.000đ
332.000đ
337.000đ
342.000đ
352.000đ
362.000đ
367.000đ
372.000đ
357.000đ
367.000đ
372.000đ
377.000đ
401.000đ
411.000đ
416.000đ
421.000đ
447.000đ
457.000đ
462.000đ
467.000đ
492.000đ
502.000đ
507.000đ
512.000đ
502.000đ
512.000đ
517.000đ
522.000đ
513.000đ
523.000đ
528.000đ
533.000đ
532.000đ
542.000đ
547.000đ
552.000đ
572.000đ
582.000đ
587.000đ
592.000đ
612.000đ
622.000đ
627.000đ
632.000đ
650.000đ
660.000đ
665.000đ
670.000đ
672.000đ
682.000đ
687.000đ
692.000đ
740.000đ
750.000đ
755.000đ
760.000đ
770.000đ
780.000đ
785.000đ
790.000đ
810.000đ
820.000đ
825.000đ
830.000đ
1.042.000đ
1.052.000đ
1.057.000đ
1.062.000đ
1.042.000đ
1.052.000đ
1.057.000đ
1.062.000đ
1.072.000đ
1.082.000đ
1.087.000đ
1.092.000đ
1.090.000đ
1.100.000đ
1.105.000đ
1.110.000đ
1.182.000đ
1.192.000đ
1.197.000đ
1.202.000đ
1.204.000đ
1.214.000đ
1.219.000đ
1.224.000đ
1.240.000đ
1.250.000đ
1.255.000đ
1.260.000đ
1.244.000đ
1.254.000đ
1.259.000đ
1.264.000đ
1.250.000đ
1.260.000đ
1.265.000đ
1.270.000đ
1.260.000đ
1.270.000đ
1.275.000đ
1.280.000đ
1.395.000đ
1.405.000đ
1.410.000đ
1.415.000đ
1.400.000đ
1.410.000đ
1.415.000đ
1.420.000đ
1.430.000đ
1.440.000đ
1.445.000đ
1.450.000đ
1.442.000đ
1.452.000đ
1.457.000đ
1.462.000đ
1.442.000đ
1.452.000đ
1.457.000đ
1.462.000đ
1.660.000đ
1.670.000đ
1.675.000đ
1.680.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
39.000đ
49.000đ
54.000đ
59.000đ
46.000đ
56.000đ
61.000đ
66.000đ
47.000đ
57.000đ
62.000đ
67.000đ
56.000đ
66.000đ
71.000đ
76.000đ
61.000đ
71.000đ
76.000đ
81.000đ
66.000đ
76.000đ
81.000đ
86.000đ
67.000đ
77.000đ
82.000đ
87.000đ
73.000đ
83.000đ
88.000đ
93.000đ
78.000đ
88.000đ
93.000đ
98.000đ
84.000đ
94.000đ
99.000đ
104.000đ
88.000đ
98.000đ
103.000đ
108.000đ
93.000đ
103.000đ
108.000đ
113.000đ
96.000đ
106.000đ
111.000đ
116.000đ
100.000đ
110.000đ
115.000đ
120.000đ
102.000đ
112.000đ
117.000đ
122.000đ
103.000đ
113.000đ
118.000đ
123.000đ
118.000đ
128.000đ
133.000đ
138.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ

[SP_25927] Hub USB 2.0 4 port Ugreen Chính hãng (20277)

Bảo hành: 18T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

128.000đ
138.000đ
145.000đ
150.000đ
170.000đ
180.000đ
185.000đ
190.000đ
184.000đ
194.000đ
199.000đ
204.000đ
188.000đ
198.000đ
203.000đ
208.000đ
194.000đ
204.000đ
209.000đ
214.000đ
214.000đ
224.000đ
229.000đ
234.000đ
259.000đ
269.000đ
274.000đ
279.000đ
263.000đ
273.000đ
278.000đ
283.000đ
265.000đ
275.000đ
280.000đ
285.000đ
275.000đ
285.000đ
290.000đ
295.000đ
320.000đ
330.000đ
335.000đ
340.000đ
326.000đ
336.000đ
341.000đ
346.000đ
382.000đ
392.000đ
397.000đ
402.000đ
388.000đ
398.000đ
403.000đ
408.000đ
472.000đ
482.000đ
487.000đ
492.000đ
482.000đ
492.000đ
497.000đ
502.000đ

[SP_25924] Hub 1HDMI ra 2HDMI Ugreen Chính hãng (40201)

Bảo hành: 18T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

488.000đ
498.000đ
503.000đ
508.000đ

[SP_25925] Hub 1HDMI ra 4HDMI Ugreen Chính hãng (40202)

Bảo hành: 18T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

732.000đ
742.000đ
747.000đ
752.000đ
824.000đ
834.000đ
839.000đ
844.000đ
1.060.000đ
1.070.000đ
1.075.000đ
1.080.000đ
1.060.000đ
1.070.000đ
1.075.000đ
1.080.000đ
1.257.000đ
1.267.000đ
1.272.000đ
1.277.000đ
1.383.000đ
1.393.000đ
1.398.000đ
1.403.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
10.190.000đ
10.200.000đ
10.205.000đ
10.210.000đ
12.990.000đ
13.000.000đ
13.005.000đ
13.010.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
225.000đ
235.000đ
240.000đ
245.000đ

[SP_07479] SSD 120G FB-LINK HM300 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ

[SP_25993 ] SSD 128G KingFast F10 Chính Hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ

[SP_07779] SSD 128G FB-LINK HM300 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

277.000đ
287.000đ
292.000đ
297.000đ

[SP_07173] SSD 120G SANDISK Z410 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

277.000đ
287.000đ
292.000đ
297.000đ

[SP_23496] SSD 128G T-WOLF (550/500MBs) Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

282.000đ
292.000đ
297.000đ
302.000đ

[SP_09139] SSD 128G LEXAR NS100 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

298.000đ
308.000đ
313.000đ
318.000đ

[SP_08950] SSD 120G APACER AS340 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

312.000đ
322.000đ
327.000đ
332.000đ

[SP_12074] SSD 128G PATRIOT P210 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

312.000đ
322.000đ
327.000đ
332.000đ
352.000đ
362.000đ
367.000đ
372.000đ

[SP_08585] SSD 120G KINGSTON SUV500 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

362.000đ
372.000đ
377.000đ
382.000đ
398.000đ
408.000đ
413.000đ
418.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
412.000đ
422.000đ
427.000đ
432.000đ
412.000đ
422.000đ
427.000đ
432.000đ

[SP_25477] SSD 240G GLOWAY Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

417.000đ
427.000đ
432.000đ
437.000đ

[SP_23885] SSD 256G Colorful SL500 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

417.000đ
427.000đ
432.000đ
437.000đ
422.000đ
432.000đ
437.000đ
442.000đ

[SP_09817] SSD 240G FB-LINK HM300 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

427.000đ
437.000đ
442.000đ
447.000đ
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ

[SP_09815] SSD 240G SANDISK Z410 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ

[SP_11087] SSD 256G LEXAR NS100 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

458.000đ
468.000đ
473.000đ
478.000đ

[SP_12526] SSD 256G PATRIOT P210 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ

[SP_23497] SSD 256G T-WOLF (550/500MBs) Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ

[SP_25994] SSD 256G KingFast F10 Chính Hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ
522.000đ
532.000đ
537.000đ
542.000đ

[SP_08586] SSD 240G KINGSTON SUV500 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

522.000đ
532.000đ
537.000đ
542.000đ
527.000đ
537.000đ
542.000đ
547.000đ
540.000đ
550.000đ
555.000đ
560.000đ

[SP_11335] SSD 256G GIGABYTE Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

558.000đ
568.000đ
573.000đ
578.000đ

[SP_24632] SSD 250G SAMSUNG 870 EVO Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

572.000đ
582.000đ
587.000đ
592.000đ

[SP_08456] SSD 240G KINGSTON A400 Chính hãng SPC

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

627.000đ
637.000đ
642.000đ
647.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_10783] SSD 512G TEAMGROUP CX2 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

752.000đ
762.000đ
767.000đ
772.000đ
762.000đ
772.000đ
777.000đ
782.000đ

[SP_09816] SSD 480G SANDISK Z410 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

767.000đ
777.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
802.000đ
807.000đ
812.000đ

[SP_06973] SSD 480G KINGTON SUV500 Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

797.000đ
807.000đ
812.000đ
817.000đ

[SP_25502] SSD 480G KINGSTON A400 Công ty

Bảo hành: 36t

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

797.000đ
807.000đ
812.000đ
817.000đ

[SP_08916] SSD 480G WESTERN DIGITAL GREEN Chính Hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

802.000đ
812.000đ
817.000đ
822.000đ

[SP_12515] SSD 512G PATRIOT P210 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

822.000đ
832.000đ
837.000đ
842.000đ

[MH6038] SSD 480G KINGSTON A400 Chính Hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

865.000đ
875.000đ
880.000đ
885.000đ

[SP_24633] SSD 500G SAMSUNG 870 EVO Công ty

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

922.000đ
932.000đ
937.000đ
942.000đ
932.000đ
942.000đ
947.000đ
952.000đ

[SP_11558] SSD 500G SAMSUNG 870 EVO Sata Chính hãng

Bảo hành: 60T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

1.340.000đ
1.350.000đ
1.355.000đ
1.360.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_26074] SSD 1T KINGMAX SIV32 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

1.420.000đ
1.430.000đ
1.435.000đ
1.440.000đ

[SP_26075] SSD 1T LEXAR LNS100 CHÍNH HÃNG

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

1.500.000đ
1.510.000đ
1.515.000đ
1.520.000đ
2.085.000đ
2.095.000đ
2.100.000đ
2.105.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_23893] SSD M.2 Sata 128G GLOWAY Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

332.000đ
342.000đ
347.000đ
352.000đ

[SP_09741] SSD M.2 Sata 128G KINGMAX SA3080 Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

408.000đ
418.000đ
423.000đ
428.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_26307] SSD M.2 Sata 240G SOLID Tháo máy (No box)

Bảo hành: 1 Tháng

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

340.000đ
350.000đ
355.000đ
360.000đ
605.000đ
615.000đ
620.000đ
625.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.350.000đ
1.360.000đ
1.365.000đ
1.370.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
322.000đ
332.000đ
337.000đ
342.000đ
369.000đ
379.000đ
384.000đ
389.000đ
465.000đ
475.000đ
480.000đ
485.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_23894] SSD M.2 PCIe 256G GLOWAY Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

442.000đ
452.000đ
457.000đ
462.000đ
452.000đ
462.000đ
467.000đ
472.000đ
516.000đ
526.000đ
531.000đ
536.000đ
538.000đ
548.000đ
553.000đ
558.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
628.000đ
638.000đ
643.000đ
648.000đ
652.000đ
662.000đ
667.000đ
672.000đ
752.000đ
762.000đ
767.000đ
772.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
822.000đ
832.000đ
837.000đ
842.000đ
882.000đ
892.000đ
897.000đ
902.000đ
895.000đ
905.000đ
910.000đ
915.000đ
896.000đ
906.000đ
911.000đ
916.000đ
977.000đ
987.000đ
992.000đ
997.000đ
1.022.000đ
1.032.000đ
1.037.000đ
1.042.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.530.000đ
1.540.000đ
1.545.000đ
1.550.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_10532] Bộ vít đa năng JAKEMY JM-8111 (33 in 1)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

72.000đ
82.000đ
87.000đ
92.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ

[SP_10541] Bộ vít đa năng JAKEMY JM-6109 (72 in 1)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

241.000đ
251.000đ
256.000đ
261.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
140.000đ
150.000đ
155.000đ
160.000đ
176.000đ
186.000đ
191.000đ
196.000đ
207.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
440.000đ
450.000đ
455.000đ
460.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_06679] Báo động gắn cửa ATA AT-007

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

47.000đ
57.000đ
62.000đ
67.000đ
168.000đ
178.000đ
183.000đ
188.000đ
220.000đ
230.000đ
235.000đ
240.000đ

[SP_06827] Báo trộm báo khách ATA AT338

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

227.000đ
237.000đ
242.000đ
247.000đ
245.000đ
255.000đ
260.000đ
265.000đ

[SP_06688] Báo khách Báo trộm có Remote ATA AT-229/1R

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

285.000đ
295.000đ
300.000đ
305.000đ
292.000đ
302.000đ
307.000đ
312.000đ
Đuôi đèn - Bóng đèn cảm ứng hồng ngoại thông minh Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_09701] Bóng đèn cảm ứng ATA AT-07W (đuôi vặn)

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

97.000đ
107.000đ
112.000đ
117.000đ
103.000đ
113.000đ
118.000đ
123.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
156.000đ
166.000đ
171.000đ
176.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
197.000đ
207.000đ
212.000đ
217.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.102.000đ
1.112.000đ
1.117.000đ
1.122.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.030.000đ
1.040.000đ
1.045.000đ
1.050.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
772.000đ
782.000đ
787.000đ
792.000đ
1.750.000đ
1.760.000đ
1.765.000đ
1.770.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[MH3297] HDD PC SEAGATE 160G Mỏng Công ty

Bảo hành: 12T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

73.000đ
83.000đ
88.000đ
93.000đ

[SP_08920] HDD PC WD 250G Blue Dày Công ty

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

112.000đ
122.000đ
127.000đ
132.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ

[MH3298] HDD PC SEAGATE 500G Mỏng Công ty

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ
122.000đ
132.000đ
137.000đ
142.000đ

[MH6242] HDD PC WD 500G Blue Dày Công ty

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
152.000đ
162.000đ
167.000đ
172.000đ

[MH5234] HDD PC SEAGATE 1T Mỏng Công ty

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

457.000đ
467.000đ
472.000đ
477.000đ
467.000đ
477.000đ
482.000đ
487.000đ
467.000đ
477.000đ
482.000đ
487.000đ
672.000đ
682.000đ
687.000đ
692.000đ
672.000đ
682.000đ
687.000đ
692.000đ
822.000đ
832.000đ
837.000đ
842.000đ
832.000đ
842.000đ
847.000đ
852.000đ
1.452.000đ
1.462.000đ
1.467.000đ
1.472.000đ
1.452.000đ
1.462.000đ
1.467.000đ
1.472.000đ
2.380.000đ
2.390.000đ
2.395.000đ
2.400.000đ

[MH4661] HDD PC WD 6T PURPLE Dày Công ty (Chuyên Camera)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

2.380.000đ
2.390.000đ
2.395.000đ
2.400.000đ
3.150.000đ
3.160.000đ
3.165.000đ
3.170.000đ
4.300.000đ
4.310.000đ
4.315.000đ
4.320.000đ
4.350.000đ
4.360.000đ
4.365.000đ
4.370.000đ
4.540.000đ
4.550.000đ
4.555.000đ
4.560.000đ
5.699.000đ
5.709.000đ
5.714.000đ
5.719.000đ
5.850.000đ
5.860.000đ
5.865.000đ
5.870.000đ
6.750.000đ
6.760.000đ
6.765.000đ
6.770.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_10983] HDD PC WD 1T PURPLE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

1.092.000đ
1.102.000đ
1.107.000đ
1.112.000đ
1.150.000đ
1.160.000đ
1.165.000đ
1.170.000đ

[SP_08917] HDD PC WD 1T BLUE Chính hãng (7200 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

1.192.000đ
1.202.000đ
1.207.000đ
1.212.000đ

[MH3300] HDD PC SEAGATE 1T BARRACUDA Chính hãng (7200 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

1.202.000đ
1.212.000đ
1.217.000đ
1.222.000đ

[SP_09621] HDD PC WD 2T PURPLE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

1.300.000đ
1.310.000đ
1.315.000đ
1.320.000đ
1.390.000đ
1.400.000đ
1.405.000đ
1.410.000đ

[SP_08758] HDD PC WD 2T BLUE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

1.462.000đ
1.472.000đ
1.477.000đ
1.482.000đ
1.590.000đ
1.600.000đ
1.605.000đ
1.610.000đ

[SP_07974] HDD PC WD 3T BLUE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

1.870.000đ
1.880.000đ
1.885.000đ
1.890.000đ

[SP_09937] HDD PC WD 3T PURPLE Chính hãng (5400RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

2.050.000đ
2.060.000đ
2.065.000đ
2.070.000đ
2.162.000đ
2.172.000đ
2.177.000đ
2.182.000đ

[SP_08912] HDD PC SEAGATE 3T SkyHawk Chính hãng (5900 RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

2.200.000đ
2.210.000đ
2.215.000đ
2.220.000đ
2.300.000đ
2.310.000đ
2.315.000đ
2.320.000đ
2.400.000đ
2.410.000đ
2.415.000đ
2.420.000đ

[SP_08601] HDD PC WD 4T BLUE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

2.440.000đ
2.450.000đ
2.455.000đ
2.460.000đ
3.050.000đ
3.060.000đ
3.065.000đ
3.070.000đ

[SP_08753] HDD PC SEAGATE 6T SkyHawk Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

3.362.000đ
3.372.000đ
3.377.000đ
3.382.000đ

[] HDD PC WD 6T PURPLE Chính hãng (5400 RPM)

Bảo hành: 24T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

3.510.000đ
3.520.000đ
3.525.000đ
3.530.000đ
4.550.000đ
4.560.000đ
4.565.000đ
4.570.000đ

[] HDD PC SEAGATE 8T SkyHawk Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

4.810.000đ
4.820.000đ
4.825.000đ
4.830.000đ

[SP_09890] HDD PC WD 8T PURPLE Chính hãng (7200 RPM)

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

4.900.000đ
4.910.000đ
4.915.000đ
4.920.000đ
6.200.000đ
6.210.000đ
6.215.000đ
6.220.000đ

[] HDD PC SEAGATE 10T SkyHawkAI Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

6.500.000đ
6.510.000đ
6.515.000đ
6.520.000đ
7.700.000đ
7.710.000đ
7.715.000đ
7.720.000đ

[] HDD PC SEAGATE 12T SkyHawkAI Chính hãng

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

9.000.000đ
9.010.000đ
9.015.000đ
9.020.000đ
9.100.000đ
9.110.000đ
9.115.000đ
9.120.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
190.000đ
200.000đ
205.000đ
210.000đ
202.000đ
212.000đ
217.000đ
222.000đ
207.000đ
217.000đ
222.000đ
227.000đ
222.000đ
232.000đ
237.000đ
242.000đ
228.000đ
238.000đ
243.000đ
248.000đ
235.000đ
245.000đ
250.000đ
255.000đ
248.000đ
258.000đ
263.000đ
268.000đ
262.000đ
272.000đ
277.000đ
282.000đ
317.000đ
327.000đ
332.000đ
337.000đ
322.000đ
332.000đ
337.000đ
342.000đ
Router WiFi Băng tần Kép 2.4GHz và 5GHz Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
317.000đ
327.000đ
332.000đ
337.000đ
338.000đ
348.000đ
353.000đ
358.000đ
342.000đ
352.000đ
357.000đ
362.000đ
365.000đ
375.000đ
380.000đ
385.000đ
387.000đ
397.000đ
402.000đ
407.000đ
393.000đ
403.000đ
408.000đ
413.000đ
442.000đ
452.000đ
457.000đ
462.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
562.000đ
572.000đ
577.000đ
582.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
750.000đ
760.000đ
765.000đ
770.000đ
767.000đ
777.000đ
782.000đ
787.000đ
842.000đ
852.000đ
857.000đ
862.000đ
999.000đ
1.009.000đ
1.014.000đ
1.019.000đ
1.192.000đ
1.202.000đ
1.207.000đ
1.212.000đ
1.250.000đ
1.260.000đ
1.265.000đ
1.270.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
210.000đ
220.000đ
225.000đ
230.000đ
382.000đ
392.000đ
397.000đ
402.000đ
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ
597.000đ
607.000đ
612.000đ
617.000đ
632.000đ
642.000đ
647.000đ
652.000đ
647.000đ
657.000đ
662.000đ
667.000đ
660.000đ
670.000đ
675.000đ
680.000đ
667.000đ
677.000đ
682.000đ
687.000đ
682.000đ
692.000đ
697.000đ
702.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
757.000đ
767.000đ
772.000đ
777.000đ
782.000đ
792.000đ
797.000đ
802.000đ
797.000đ
807.000đ
812.000đ
817.000đ
852.000đ
862.000đ
867.000đ
872.000đ
1.077.000đ
1.083.000đ
1.098.000đ
1.127.000đ
1.288.000đ
1.298.000đ
1.303.000đ
1.308.000đ
Router Cân bằng tải DRAYTEK VIGOR Chính hãng Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
2.200.000đ
2.210.000đ
2.215.000đ
2.220.000đ
2.940.000đ
2.950.000đ
2.955.000đ
2.960.000đ
3.890.000đ
3.900.000đ
3.905.000đ
3.910.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
18.000đ
28.000đ
33.000đ
38.000đ

[MH3436] Đế bắt Mainboard lớn

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

22.000đ
32.000đ
37.000đ
42.000đ
62.000đ
72.000đ
77.000đ
82.000đ
367.000đ
377.000đ
382.000đ
387.000đ
462.000đ
472.000đ
477.000đ
482.000đ
680.000đ
690.000đ
695.000đ
700.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
422.000đ
432.000đ
437.000đ
442.000đ
432.000đ
442.000đ
447.000đ
452.000đ
477.000đ
487.000đ
492.000đ
497.000đ
477.000đ
487.000đ
492.000đ
497.000đ
477.000đ
487.000đ
492.000đ
497.000đ
640.000đ
650.000đ
655.000đ
660.000đ
1.050.000đ
1.060.000đ
1.065.000đ
1.070.000đ
Case Full Tower (Hỗ trợ E-ATX, ATX, mATX, ITX) Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_26326 ] Case Xigmatek Alpha Cubi Artic - White (E-ATX)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Liên Hệ

MUA HÀNG

2.030.000đ
2.040.000đ
2.045.000đ
2.050.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
183.000đ
193.000đ
198.000đ
203.000đ
188.000đ
198.000đ
203.000đ
208.000đ
188.000đ
198.000đ
203.000đ
208.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
702.000đ
712.000đ
717.000đ
722.000đ
1.080.000đ
1.090.000đ
1.095.000đ
1.100.000đ
1.090.000đ
1.100.000đ
1.105.000đ
1.110.000đ
1.382.000đ
1.392.000đ
1.397.000đ
1.402.000đ
1.452.000đ
1.462.000đ
1.467.000đ
1.472.000đ
1.558.000đ
1.568.000đ
1.573.000đ
1.578.000đ
1.980.000đ
1.990.000đ
1.995.000đ
2.000.000đ
1.990.000đ
2.000.000đ
2.005.000đ
2.010.000đ
2.620.000đ
2.630.000đ
2.635.000đ
2.640.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
558.000đ
568.000đ
573.000đ
578.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
862.000đ
872.000đ
877.000đ
892.000đ
1.210.000đ
1.220.000đ
1.225.000đ
1.230.000đ
1.830.000đ
1.840.000đ
1.845.000đ
1.850.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
4.800.000đ
4.810.000đ
4.815.000đ
4.820.000đ
4.850.000đ
4.860.000đ
4.865.000đ
4.870.000đ
7.200.000đ
7.210.000đ
7.215.000đ
7.220.000đ
7.300.000đ
7.310.000đ
7.315.000đ
7.320.000đ
8.000.000đ
8.010.000đ
8.015.000đ
8.020.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
15.000đ
25.000đ
30.000đ
35.000đ

[SP_07712] Keo tản nhiệt AAP MX-4 (4g)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

66.000đ
76.000đ
81.000đ
86.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[MH4562] Fan 1155 BOX (PWM 4PIN, 115x/1200)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

40.000đ
50.000đ
55.000đ
60.000đ

[MH3987] Fan SK 775/1155 nhôm (PWM 4PIN, 775/115x/1200)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

46.000đ
56.000đ
61.000đ
66.000đ

[SP_09307] Fan INTEL OEM Box (PWM 4PIN, 115x/1200)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

52.000đ
62.000đ
67.000đ
72.000đ
117.000đ
127.000đ
132.000đ
137.000đ

[SP_12202] Fan SK 1700 BOX (PWM 4PIN, Fan CPU Socket 1700)

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

127.000đ
137.000đ
142.000đ
147.000đ
132.000đ
142.000đ
147.000đ
152.000đ
162.000đ
172.000đ
177.000đ
182.000đ
252.000đ
262.000đ
267.000đ
272.000đ
252.000đ
262.000đ
267.000đ
272.000đ
262.000đ
272.000đ
277.000đ
282.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
272.000đ
282.000đ
287.000đ
292.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
832.000đ
842.000đ
847.000đ
852.000đ
1.282.000đ
1.292.000đ
1.297.000đ
1.302.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
542.000đ
552.000đ
557.000đ
562.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
742.000đ
752.000đ
757.000đ
762.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
7.190.000đ
7.200.000đ
7.205.000đ
7.210.000đ
9.490.000đ
9.500.000đ
9.505.000đ
9.510.000đ
9.690.000đ
9.700.000đ
9.705.000đ
9.710.000đ
Fan Led Auto lắp Case (cắm vào nguồn) Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu

[SP_25750] Fan Case 12cm 12IN HF Black

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

32.000đ
42.000đ
47.000đ
52.000đ

[SP_24604] Fan case Xstar H1 33 Led RGB

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

37.000đ
47.000đ
52.000đ
57.000đ

[SP_10931] Fan case 12cm LED 33 bóng Green No Box

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

39.000đ
49.000đ
54.000đ
59.000đ

[SP_25672] Fan case 12cm COOLMOON S2 LED

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

40.000đ
50.000đ
55.000đ
60.000đ
43.000đ
53.000đ
58.000đ
63.000đ

[SP_24852] Fan case 12cm COOLMOON K8 LED White

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

43.000đ
53.000đ
58.000đ
63.000đ

[SP_24853] Fan case 12cm COOLMOON K9 LED

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

43.000đ
53.000đ
58.000đ
63.000đ

[SP_25108] Fan case 12cm COOLMOON K8 LED Pink

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

43.000đ
53.000đ
58.000đ
63.000đ
44.000đ
54.000đ
59.000đ
64.000đ

[SP_10727] Fan case VSP V309 Led Rainbow Crytal 12cm

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

47.000đ
57.000đ
62.000đ
67.000đ
48.000đ
58.000đ
63.000đ
68.000đ
49.000đ
59.000đ
64.000đ
69.000đ

[SP_24857] Fan case 12cm COOLMOON X1 LED

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

52.000đ
62.000đ
67.000đ
72.000đ
53.000đ
63.000đ
68.000đ
73.000đ

[SP_11224] Fan case VSP V400B Led ARGB Black 12cm

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

53.000đ
63.000đ
68.000đ
73.000đ

[SP_06518] Fan case VSP V209 Led RGB Tự Chuyển màu

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

54.000đ
64.000đ
69.000đ
74.000đ

[SP_24858] Fan case 12cm COOLMOON S3 LED

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

57.000đ
67.000đ
72.000đ
77.000đ

[SP_24854] Fan case 12cm COOLMOON K2 LED

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

58.000đ
68.000đ
73.000đ
78.000đ

[SP_23467] Fan Led RGB COOLMOON

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

59.000đ
69.000đ
74.000đ
79.000đ
69.000đ
79.000đ
84.000đ
89.000đ

[SP_24721] Fan Case 12cm RUIX Infinity ARGB Black

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

77.000đ
87.000đ
92.000đ
97.000đ

[SP_24722] Fan Case 12cm RUIX Infinity ARGB White

Bảo hành: BT

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

77.000đ
87.000đ
92.000đ
97.000đ
Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển) Quý khách vui lòng tham khảo chính sách giá bán tại đây
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
58.000đ
68.000đ
73.000đ
78.000đ
60.000đ
70.000đ
75.000đ
80.000đ
61.000đ
71.000đ
76.000đ
81.000đ
66.000đ
76.000đ
81.000đ
86.000đ
67.000đ
77.000đ
82.000đ
87.000đ
81.000đ
91.000đ
96.000đ
101.000đ
87.000đ
97.000đ
102.000đ
107.000đ

[MH4036] Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V206

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

212.000đ
222.000đ
227.000đ
232.000đ

[MH4077] Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V206B

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

212.000đ
222.000đ
227.000đ
232.000đ

[SP_09905] Bộ kit 4 Fan Led RGB + Hub RAINBOW

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

331.000đ
341.000đ
346.000đ
351.000đ

[SP_10924] Bộ kit 4 Fan Led RGB + Hub AAP ICE4

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

337.000đ
347.000đ
352.000đ
357.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
695.000đ
705.000đ
710.000đ
715.000đ
885.000đ
895.000đ
900.000đ
905.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
975.000đ
985.000đ
990.000đ
995.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.065.000đ
1.075.000đ
1.080.000đ
1.085.000đ
1.165.000đ
1.175.000đ
1.180.000đ
1.185.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.350.000đ
1.360.000đ
1.365.000đ
1.370.000đ
1.415.000đ
1.425.000đ
1.430.000đ
1.435.000đ
1.422.000đ
1.432.000đ
1.437.000đ
1.442đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
872.000đ
882.000đ
887.000đ
892.000đ
1.212.000đ
1.222.000đ
1.227.000đ
1.232.000đ
1.300.000đ
1.310.000đ
1.315.000đ
1.320.000đ
1.522.000đ
1.532.000đ
1.537.000đ
1.542.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
972.000đ
982.000đ
987.000đ
992.000đ
1.680.000đ
1.690.000đ
1.695.000đ
1.700.000đ
1.700.000đ
1.710.000đ
1.715.000đ
1.720.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.122.000đ
1.132.000đ
1.137.000đ
1.142.000đ
1.190.000đ
1.200.000đ
1.205.000đ
1.210.000đ
1.250.000đ
1.260.000đ
1.265.000đ
1.270.000đ
1.360.000đ
1.370.000đ
1.375.000đ
1.380.000đ
1.450.000đ
1.460.000đ
1.465.000đ
1.470.000đ
1.460.000đ
1.470.000đ
1.475.000đ
1.480.000đ
1.722.000đ
1.732.000đ
1.737.000đ
1.742.000đ
1.972.000đ
1.982.000đ
1.987.000đ
1.992.000đ
2.040.000đ
2.050.000đ
2.055.000đ
2.060.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.250.000đ
1.260.000đ
1.265.000đ
1.270.000đ
1.452.000đ
1.462.000đ
1.467.000đ
1.472.000đ

[SP_25856] LCD 24

Bảo hành: 36T

Tình trạng: Còn Hàng

MUA HÀNG

1.550.000đ
1.560.000đ
1.565.000đ
1.570.000đ
1.570.000đ
1.580.000đ
1.585.000đ
1.590.000đ
1.610.000đ
1.620.000đ
1.625.000đ
1.630.000đ
1.822.000đ
1.832.000đ
1.837.000đ
1.842.000đ
1.830.000đ
1.840.000đ
1.845.000đ
1.850.000đ
2.022.000đ
2.032.000đ
2.037.000đ
2.042.000đ
2.072.000đ
2.082.000đ
2.087.000đ
2.092.000đ
2.380.000đ
2.390.000đ
2.395.000đ
2.400.000đ
2.440.000đ
2.450.000đ
2.455.000đ
2.460.000đ
2.480.000đ
2.490.000đ
2.495.000đ
2.500.000đ
2.690.000đ
2.700.000đ
2.705.000đ
2.710.000đ
TÊN SẢN PHẨM
GIÁ 1
(KH mua hàng trực tuyến trên Website/ KH mua SLL/ Đơn hàng ≥ 8 triệu/ Khách mua kinh doanh trên sàn TMĐT)
GIÁ 2
(Đơn hàng ≥ 5 triệu)
GIÁ 3
(KH mua hàng lần 2)
GIÁ 4
KH mua hàng lần đầu
1.650.000đ
1.660.000đ
1.665.000đ
1.670.000đ
2.150.000đ
2.160.000đ
2.165.000đ
2.170.000đ
2.620.000đ
2.630.000đ
2.635.000đ
2.640.000đ
3.060.000đ
3.070.000đ
3.075.000đ
3.080.000đ