Phát Đạt Computer

Phát Đạt Computer

Phát Đạt Computer

Phát Đạt Computer

Phát Đạt Computer
Phát Đạt Computer
Menu

TINH DẦU

Giá: 16000

Băng Đô

Giá: 18000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Mouse Genius - tích hợp camera 2.0

Giá: 130000

AMPLY RUBY 9600S

Giá: 2.550.000
HOT

TIVI LED RUBY 23'

Giá: 2.080.000
HOT

TV LED RUBY 3268DVB-T2

Giá: 3.000.000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐÈN LED CẢM Ứng SS71

Giá: 247000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐUI ĐÈN CẢM Ứng SS68B

Giá: 145000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐUI ĐÈN CẢM Ứng SS681

Giá: 162000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY DB667

Giá: 187000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY DB668

Giá: 225000
TẠM HẾT

BÁO CHÁY BÁO KHÓI SM 05

Giá: 187000
TẠM HẾT

BÁO GAS XÌ GL08

Giá: 332000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG CỬA CẢM Ứng TỪ KW--006A

Giá: 51000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CẢM ỨNG BÁO KHÁCH KO DÂY- KW-i328

Giá: 332000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG ĐỘC LẬP i225

Giá: 222000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA i227-2R

Giá: 450000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Ổ CẮM ĐA NĂNG TB02

Giá: 255000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Ổ CẮM HẸN GIỜ ON/OFF -TGE2B

Giá: 280000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 4 KÊNH DK04S

Giá: 370000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BD-H065 X6

Giá: 1065000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BD-H0868 (USB+TF+BT)

Giá: 1792000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BD-H1265

Giá: 1970000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BD-H1268 (USB+TF+BT)

Giá: 2680000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BD-H1568 (USB+TF+BT)

Giá: 3175000
SL GIÁ TỐT

COMBO RDRAGS 680

Giá: 118000
SL GIÁ TỐT

KB RDRAGS X19 GAME USB

Giá: 128000
SL GIÁ TỐT

COMBO R8 1906 (PU)

Giá: 130000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - A4 USB

Giá: 466000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - A3 LED

Giá: 398000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1860 LED

Giá: 0
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1858 LED

Giá: 174000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1856 LED

Giá: 241000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1851

Giá: 167000
SL GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1822 LED

Giá: 170000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1821 LED

Giá: 183000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

KEYBOARD R8 - 1820 LED

Giá: 100000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

KB MOTOSPEED CƠ K81 LED PRO

Giá: 1400000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

KB VSP RDRAGS II

Giá: 250000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1658 LED

Giá: 167000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1656 LED

Giá: 145000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1628 LED

Giá: 110000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1618 LED

Giá: 125000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1617 LED

Giá: 102000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1616 LED

Giá: 79000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1613 LED

Giá: 88000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1607 LED

Giá: 68000
SL GIÁ TỐT

MOUSE R8 - 1629 LED

Giá: 142000
SL GIÁ TỐT

MOUSE BOSSTON X9 LED

Giá: 85000
SL GIÁ TỐT

MOUSE SUMTAX FOX 1 LED

Giá: 120000
SL GIÁ TỐT

MOUSE VISION V200

Giá: 65000
SL GIÁ TỐT

MOUSE VISION V100

Giá: 150000
SL GIÁ TỐT

MOUSE NEWMEN G10 GAME

Giá: 125000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

MOUSE NEWMEN G7 GAME

Giá: 165000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

MOUSE BOSSTON X7 LED

Giá: 75000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

MOUSE MOTOSPEED F11

Giá: 355555
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

MOUSE MOTOSPEED V6

Giá: 290000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

MOUSE MOTOSPEED V4

Giá: 355000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Mouse Genius - tích hợp camera 2.0

Giá: 130000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

HP EACH G5200

Giá: 850000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

HP EACH G3100

Giá: 470000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

HP EACH G2100

Giá: 370000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

HP EACH G2000

Giá: 295000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

HP EACH GS200

Giá: 295000

Băng Đô

Giá: 18000

TINH DẦU

Giá: 16000

SMART WATCH A1

Giá: 370000

SMARTWATCH DZ09

Giá: 290000

SMARTWATCH U8

Giá: 155000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐÈN LED CẢM Ứng SS71

Giá: 247000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐUI ĐÈN CẢM Ứng SS68B

Giá: 145000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐUI ĐÈN CẢM Ứng SS681

Giá: 162000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY DB667

Giá: 187000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY DB668

Giá: 225000
TẠM HẾT

BÁO CHÁY BÁO KHÓI SM 05

Giá: 187000
TẠM HẾT

BÁO GAS XÌ GL08

Giá: 332000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG CỬA CẢM Ứng TỪ KW--006A

Giá: 51000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

CẢM ỨNG BÁO KHÁCH KO DÂY- KW-i328

Giá: 332000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG ĐỘC LẬP i225

Giá: 222000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

BÁO ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA i227-2R

Giá: 450000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Ổ CẮM ĐA NĂNG TB02

Giá: 255000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

Ổ CẮM HẸN GIỜ ON/OFF -TGE2B

Giá: 280000
LIÊN HỆ GIÁ TỐT

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 4 KÊNH DK04S

Giá: 370000

AMPLY RUBY 9600S

Giá: 2.550.000
Fanpage

Fanpage

Bảng giá
Hỗ trợ trực tuyến
Skype yh zl zl SALE 1
Điện thọai: 0902976068
Email: computerphatdat@yahoo.com
Skype yh zl zl SALE 2
Điện thọai: 0903327938
Email: dinhdong81@gmail.com
backtop