Menu Ra đơn hàng

QUY ĐỊNH XEM XÉT NHẬP LẠI SẢN PHẨM

CHỈ HỖ TRỢ XEM XÉT NHẬP LẠI SẢN PHẨM MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA KHI ĐẠT ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ SAU:

+ SẢN PHẨM BỊ LỖI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DO KỸ THUẬT SẢN PHẨM VÀ PHÍA CÔNG TY KHÔNG CÓ SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG ĐỂ ĐỔI MỚI CHO KHÁCH HÀNG.

+ THỜI ĐIỂM XEM XÉT NHẬP LẠI:
  - KHÔNG VƯỢT QUÁ 03 NGÀY KỂ TỪ NGÀY XUẤT BÁN TRÊN HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH.
  - KHÔNG VƯỢT QUÁ 01 NGÀY KỂ TỪ NGÀY XUẤT BÁN TRÊN HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HÀNG TẠI CỬA HÀNG.

+  GIÁ CỦA SẢN PHẨM ĐƯỢC HỖ TRỢ NHẬP LẠI ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC SAU: GIÁ NHẬP LẠI = GIÁ HIỆN TẠI - (30% ĐẾN 50%)

+ SẢN PHẨM NHẬP LẠI PHẢI CÒN NGUYÊN VẸN, ĐẦY ĐỦ (NGUYÊN SEAL NẾU CÓ) NHƯ THỜI ĐIỂM BÁN RA.

+ CHỈ HỖ TRỢ ĐỔI QUA CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG, CÓ GIÁ TRỊ LỚN HƠN GIÁ TRỊ SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM XÉT NHẬP LẠI. KHÔNG HỖ TRỢ HOÀN LẠI TIỀN ĐÃ THANH TOÁN CHO KHÁCH HÀNG.

Tin tức khác

HỌP THƯ GÓP Ý
THƯ GÓP Ý
Họ và tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Bảng giá
Hỗ trợ trực tuyến
Skype yh zl zl Sale 1
Điện thọai: 0937.830.168
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
Skype yh zl zl Sale 2
Điện thọai: 0937.507.168
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
Skype yh zl zl Sale 3
Điện thọai: 0937.308.168
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
Skype yh zl zl Sale 4
Điện thọai: 0937.083.168
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
Skype yh zl zl Chăm sóc khách hàng
Điện thọai: 0937.073.168
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
Skype yh zl zl Kỹ thuật
Điện thọai: 02866.814.438 - 0937.807.168
Email: phatdatcomputer.bh@gmail.com
Skype yh zl zl Quản lý
Điện thọai: 0903.327.938
Email: phatdatcomputer.kd@gmail.com
backtop